LA SESSIÓ - REVERSE THERAPY

Com és una sessió de Reverse Therapy?

Reverse Therapy és una teràpia que no requereix medicació ni canvis en la dieta o l’ús de suplements. El tractament consisteix en una sessió d’una o dues hores normalment cada 2 o 3 setmanes. La nostra experiència clínica fins ara revela que sobre el 75% dels casos acaben en 6-8 sessions mentre que la resta poden tardar més.
La col•laboració mútua amb el pacient és essencial en Reverse Therapy per poder arribar a entendre el que Cos està intentant “dir” a l’individu a través dels símptomes. Més tard es decidirà que s’ha de fer per tal de satisfer el missatge del símptoma.

El primer pas és explicar breument com es crea l”hipotalamitis” i els símptomes de la Fatiga Crònica i Fibromiàlgia. Entenent què passa biològicament dins el cos redueix tensió i la por als símptomes, i aplana el camí cap a la recuperació.

El següent pas és identificar on i quan van començar els símptomes i quines circumstàncies estaven lligades a la seva aparició. El terapeuta i el client llavors exploren aquelles situacions relacionades amb l’augment o disminució dels símptomes, cosa que donarà més informació sobre el missatge del símptoma. Tot això es plasmarà en un diari per tenir-ne constància.

Nosaltres invertim la necessitat urgent (comprensible) d’eliminar o lluitar contra els símptomes. Quan hem escoltat el missatge dels símptomes, sense resistir-nos, i hem dissipat les pressions de l’entorn lligades a ells, podem facilitar la seva alliberació.

La base de la curació és satisfer el Cos a través del missatge donat i a través d’aquelles accions que s’han fet al respecte. Així el Cos ja no tindrà més la necessitat d’activar l’Hipotàlem i els símptomes podran desaparèixer.
El Cos només té un objectiu: el manteniment del benestar físic i emocional i tornar de forma natural cap a un estat de salut.