REVERSE THERAPY

Com es va desenvolupar Reverse Therapy?

Els principis i tècniques de Reverse Therapy les va crear el Dr. John Eaton, psicobiòleg anglès, entre el 1996 i el 2002. Està basat en les més modernes innovacions del món de la Psicobiologia (l’estudi de la interacció entre la Ment i el cos) psiconeuroimmunologia (investiga el cervell, comportament i les reaccions del sistema immunitari) i el treball de la Mentdelcos- un enfoc holístic de la malaltia que investiga el perquè l’organisme ha estat forçat a produir símptomes per tal d’adreçar circumstàncies de la vida de la persona. El Dr. John Eaton ha estat investigant la Intel•ligència del Cos (Bodymind) i els trastorns simptomàtics desde el 1996. Aquest va rebre influències del treball del Dr. Ernest Rossi, un terapeuta americà que deia que el Cos “recorda” les situacions difícils i utilitza els símptomes per fer-nos veure les diferents maneres d’afrontar-nos a aquests problemes. El Dr. Rossi també va demostrar que el rol principal de l’Hipotàlem era crear estats simptomàtics, com es mostra en el seu llibre “The Psychobioloy of Mind-Body Healing”. Va ser això el que portar a descobrir que els símptomes de la Fatiga Crònica i Fibromiàlgia són causats per una hiperactivitat de l’Hipotàlem i la glàndula Pituitària (inicialment) que llavors hiperactiven les glàndules Suprarenals. Per aquesta raó els terapeutes en Reverse Therapy ens referim a aquestes malalties com “desequilibris de l’eix HPA”. El Dr. Eaton va ser un dels primers terapeutes a Anglaterra a estudiar la nova psicobiologia de la Intel•ligència Emocional i coautor del llibre “Communicating with Emotional Intelligence” al 1999. Els seus descobriments el van portar cap al concepte de Reverse Therapy i de la Intel•ligència del Cos (Conciència del Cos-Bodymind). El Dr. Candace Pert, un neuròleg americà, havia ja mostrat com la Intel•ligència del Cos funcionava a través del cervell, el sistema endocrí i el sistema nerviós, al contrari de la Ment (Intel•ligència Intel•lectual) que es basa en condicionats i que funciona a través dels pensaments. El Dr. Eaton al llarg de les seves investigacions també se’n va adonar que algun tipus de malalties es desenvolupen quan la Ment és incongruent amb el Cos. La Consciència del Cos (Intel•ligència del Cos) utilitza emocions, i cert tipus de símptomes per avisar, guiar, i protegir l’individu. Quan degut a situacions difícils la persona es troba en risc de ferir-se emocionalment, el Cos activa senyals d’alarma en forma de símptomes o emocions. Si la Ment ho ignora o anul•la es desenvolupa un “estat de malaltia”*. Si aquesta situació no es resol els símptomes poden tornar-se crònics. El Dr. Eaton va experimentar de maneres molt diverses alhora de treballar amb la Intel•ligència del Cos. Al principi va utilitzar l’hipnosis, abans que se n’adonés que era innecessari i de poca utilitat pels pacients- els quals necessiten mètodes més simples i directes per aprendre a entendre el seu Cos. Va utilitzar les influències del treball del Dr. Eugene Gendlin i les seves tècniques d’Atenció (Focusing) abans que ell desenvolupés la tècnica del “missatge del símptoma”. Al 2002, ja estava ensenyant activament a estudiants i terapeutes els principis i tècniques de Reverse Therapy. Alguns d’aquests estudiants es van separar per posar les seves idees a la pràctica amb altres noms, mentre que altres ara són part de Reverse Therapy UK. Més informació a la pàgina http://www.reverse-therapy.com