QUÈ TRACTA REVERSE THERAPY?

Depressió

Els símptomes més comuns inclouen:

- Letargia
- Problemes de son
- Poca concentració
- Problemes d’apetit
- Addicions i obsessions
- Pensaments de suïcidi
- Buidor interior
- Ansietat

Reverse Therapy es refereix a aquest trastorn com a “de-pressió” per una raó molt particular. Quan la Ment ens intenta forçar a ser un determinat tipus de persona ( per exemple “fort/a”, “agradable”, “depenent” “sempre sota control”, etc.) llavors qualsevol emoció que no es correspongui amb la imatge que tenim, es “de-primeix” cap al Cos.

Per exemple, una persona intenta ser l’empleat perfecte, que mai es queixa, fins i tot quan la pressió és límit. Quan la Mentdelcos envia emocions de por per fer saber a la persona que és vulnerable i necessita ajuda, la Ment pot ignorar aquesta por perquè seria “egoista” o de “dèbils”. Les emocions més corrents que es deprimeixen són de fet la por, ràbia i pena. Deprimir aquestes emocions normalment deriven a un estat d’Ansietat.

Quan la Mentdelcos detecta que s’està en un estat d’hiperactivitat (per exemple, quan les glàndules Suprarenals produeixen massa Cortisol – símptoma habitual de la depressió) utilitza l’Hipotàlem per compensar-ho reduint la Serotonina (un activador de l’humor) i augmenta els nivells de Noradrenalina (que sufoca el Sistema Nerviós i crea letargia, entre d’altres símptomes). Aquests efectes combinats produeixen l’anomenat estat de ‘depressió clínica’.

Desafortunadament, la Ment llavors reacciona a aquest estat de depressió, que ell mateix ha creat, recreant-se en pensament de culpabilitat. Portat a l’extrem pot conduir a la persona a tenir pensaments de suïcidi.

Nota: aquesta informació no s’aplica a depressió maníaca o trastorn estacional (SAD) on Reverse Therapy no pot ajudar.

En Revese Therapy primer s’ajuda a la persona a entendre com un es pot perdre en la preocupació i en la impotència. La Ment intenta deprimir el que veu com emocions desagradables, que són de fet creades pel propi Cos per impulsar a la persona a prendre accions correctives i per “tornar-la a la vida”.

S’investiguen les circumstàncies on primer van aparèixer els símptomes i també les ocasions recents on els símptomes van empitjorar. Una vegada es coneixen les emocions inicials que es va “de-primir”, s’encoratja al pacient a prendre accions adequades per resoldre l’emoció en concret.

Als pacients també se’ls ensenya a mantenir-se en un estat de consciència corporal i a fer petits passos per restablir la confiança i per tornar a encaminar les seves vides