PREGUNTES FREQÜENTS - REVERSE THERAPY

Què és l’Hipotàlem?

L’Hipotàlem és una glàndula hormonal del volum d’un pèsol situada al cervell, que controla i regula cada glàndula i a la vegada cada una de les funcions del l’organisme. La seva funció principal és l’homeostasis, que és el procés de tornar alguna cosa a la neutralitat, al seu punt de sortida.
Les funcions principals de l’Hipotàlem són doncs, regular els nivells d’energia, el cicle del son, la temperatura, la pressió sanguínia, la funció muscular, el sistema immunitari, el comportament sexual, la gana, etc.
L’Hipotàlem depèn de factors externs i rep la informació a través de cada part del cos, alhora que, contínuament canvia i reajusta les funcions de l’organisme.
La informació prové de varies fonts: del nervi Vago, que l’informa de la pressió sanguínia i de la distensió de l’estómac (quan l’estómac està ple); del tronc encefàlic rep informació del la temperatura de la pell; del nervi Òptic rep informació sobre la llum i foscor; de les altres parts del sistema Límbic i dels nervis olfactoris rep informació que l’ajuden a regular el menjar i el comportament sexual. L’Hipotàlem també té el seu propi centre de control de la regulació de la son/vigília i la temperatura.
L’Hipotàlem després de processar-ho envia instruccions a la resta del cos de dues maneres. La primera és a través del Sistema Nerviós Autònom (via medul•la espinal) i la segona a través de la Glàndula Pituïtària (sistema endocrí).
El que fa és adaptar l’individu a l’entorn i a la situació on es trobi, equilibrant els dos medis intern i extern. En situacions de conflicte emocional el que fa és rebre informació principalment a través Sistema Límbic i al processar-ho activarà l’organisme per fer-hi front. Inicialment ho farà a través de canvis químics en forma d’emocions, sentiments, intuïcions, sensacions... i en el cas que aquests siguin ignorat o negats per la Ment, activarà l’organisme creant símptomes, amb l’objectiu de protegir-nos i guiar-nos, sempre. Quan la situació es resol satisfactòriament per l’individu, l’Hipotàlem pot retornar l’organisme a la neutralitat i els símptomes poden desaparèixer.