REVERSE THERAPY

És Reverse Therapy psicoteràpia?

No. Reverse Therapy no és psicoteràpia. A diferència de moltes formes de psicoteràpia aquesta teràpia ensenya a la gent a reconèixer i treballar amb els símptomes en comptes de voler eradicar-los. És un procés simple que permet reconectar amb el Cos i viure en harmonia amb ell. La gent aprèn a escoltar el Cos i entendre les raons més profundes del perquè el Cos s’ha vist forçat a produir símptomes. A diferència de la majoria de formes de psicoteràpia nosaltres no treballem directament amb els pensaments de la Ment, memòries o somnis. Tampoc considerem que els símptomes que experimenten les persones siguin causats per experiències de la infància. En comptes, considerem els símptomes com crides d’atenció del Cos per avisar a la persona sobre aquells problemes que encara no estan resolts, en el present. Finalment, a diferència de la teràpia Cognitiva Conductual, no considerem que els pensaments negatius o creences siguin la causa dels símptomes. Nosaltres, en comptes, treballem amb la Consciència del Cos i la necessitat d’aquest d’enviar símptomes per avisar-nos, guiar-nos, i protegir-nos. Per últim, i a diferència de la psicoteràpia, Reverse Therapy és un procés educacional. Nosaltres ensenyem als nostres pacients a detectar, respondre i a reduir/eliminar símptomes usant tècniques simples. Practicant-les cada dia es restableix la salut de la persona. Malgrat la clau de la recuperació recau en mans del pacient, nosaltres els terapeutes, encoratgem, ensenyem i els donem suport fins que s’assoleix l’objectiu.